Gruppeoppgaver og Ukesoppgaver

I kurset har vi test-deg-selv-oppgaver, gruppeoppgaver, og hjemmeoppgaver. Noen av hjemmeoppgavene er obligatoriske innleveringsoppgaver som du må levere inn.

Test-deg-selv oppgavene er ment å være enkle oppgaver som du kan gjøre etter å ha leste kompediet eller forelesningsnotatene for å sjekke om du har fått med deg grunnleggende elementer.

Gruppeoppgavene er ment å bli løst i gruppene hvor dere arbeider sammen om å løse oppgavene med veiledning fra gruppelærer. Oppgavene er ment å gi dere ferdighetene som er nødvendige til å løse hjemmeoppgavene: De skal gi dere et trinn mellom "worked examples" fra forelesninger, podcasts og kompendium og hjemmeoppgavene. Oppgavene har form av diskusjonsoppgaver og gruppeoppgaver og er laget slik at de skal kunne løses i diskusjon med andre studenter.

Hjemmeppgavene er det meningen dere skal gjøre hjemme etter gruppene. Noen av hjemmeoppgavene leverer dere inn som obliger og får tilbakemeldinger på. Dere kan stille spørsmål om hjemmeoppgavene i orakeltimen eller på piazza. Mange av oppgavene har fasit eller hint som kan åpnes umiddelbart. Løsningsforslag legges ut ca. en uke etter et oppgavene er lagt ut. Hjemmeoppgavene holder omtrent det nivået vi forventer på eksamen.

Du finner alle oppgavene på: https://uio-ccse.github.io/fys1120/exercises/exercises.html

Både gruppeoppgavene og hjemmeoppgavene er svært relevante for eksamen og minst en av eksamenoppgavene vil likne på en av disse.