Prosjektoppgaven

I FYS2130 har vi ikke midttermeksamen, men derimot en prosjektoppgave som skal leveres inn for vurdering. Prosjektoppgaven skal leveres kort tid etter midttermin-eksamen-uka, men man bør starte på arbeidet i god tid før innlevering for at ikke arbeidet med prosjektoppgaven skal gå for mye ut over andre fag. Det er mulig å jobbe sammen opp til tre-fire studenter på hver prosjektoppgave.

Oppgavene kan være av teoretisk, beregningsmessig eller eksperimentell art, eller kombinasjoner av disse. Prosjektoppgavene er ikke beskrevet i stor detalj fra kursledelsens side. Det er en del av oppgaven å selv finne ut hvordan man ønsker å gjennomføre arbeidet og presentere det. Vi forventer at man totalt bruker om lag 30 timer (effektivt) på prosjektoppgaven. For våren 2008 har vi foreløpig følgende forslag til prosjektoppgaver:

1. Registrere trompetlyd (eller skudd) i rom med kort og lang etterklangstid.
2. Vise diffraksjon vha mange parallelle høyttalere som kilde.
3. Vise hvordan man kan redusere en laserbeam langt unna ved å gjøre den stor i starten.
4. Lage et oppsett for holografi, ta bilder og kunne "reskape" gjenstanden man tok bilde av.
5. Sjekke koherenslengden for ulike lydkilder.
6. Undersøke hvordan lydstyrken øker med antall personer som synger i et kor.
7. Beskrive bruk av ultralyd i medisinen - både refleksjon og dopler.
8. Bestemme Q-verdi i en elektrisk krets. Respons på puls.
9. Sette sammen linser til et teleskop og mikroskop.
10. Måle "dybdeskarphet" for ulike blendere.
11. Hanbury Brown og Twiss' forsøk (korrelasjonsanalyse for posisjonsbestemmelse).
12. Beregne regnbuen (geometrisk optikk pluss info om vannets dispersjon).
13. Forskjell mellom nærfelt og fjernfelt for bølger.
14. Diffraksjons-begrenset oppløsning i et teleskop.
15. Øyets oppløsningsevne, hvor ligger begrensingen.
16. En eller annen numerisk beregning relatert til gruppehastighet og fasehastighet.
17. Analyse av ulike musikkinstrumenter vha Fourieranalyse og "attack" (wavelet?).
18. Numerisk beregning av diffraksjon el.l.
19. Målinger ved en eller annen form for "whispering gallery" (fokusering av lyd).
20. Måling av hvordan prisme og linse av parafin kan brukes for mikrobølger.
21. Historisk gjennomgang av hvordan den fysiske/matematiske beskrivelsen av vannbølger stadig har blitt bedre.
22. Forsøke å bestemme Lyapunov eksponenten for en dobbeltpendel (kaotisk system).
23. Måle forskjell i dispersjonskurven for to ulike glasstyper (kan f.eks. ta utgangspunkt i avbøyning for ulike spektrallinjer i et prisme).

Når du har gjort deg opp en mening om hva du ønsker å jobbe med i prosjektoppgaven, og gjerne funnet noen du kan samarbeide med, kan du sende en e-mail til kursledelsen (a.i.vistnes AT fys.uio.no) og "bestille" den oppgaven du er interessert i. Noen oppgaver kan gjennomføres av flere grupper, mens for andre oppgaver er det bare plass til en gruppe totalt.