Tips til oppgave 10.9

De første linjene på "Lambertian reflectance" på Wikipedia kan være av interesse. Merk at det ikke er en naturlov bak cosinus-regelen som omtales. Vi kommer såvidt tilbake til dette temaet når vi i kapittel 13 skal omtale dipolstråling.

Publisert 31. mars 2014 21:38