Viktige punkter i pensum

Det er lagt ut en lenke "Viktige punkter faglig" på kurswebsiden under "generell info". Det er et forsøk på å peke på sentrale temaer i pensum, og kan kanskje være til hjelp ved eksamensdrillingen. 

Publisert 22. mai 2014 22:39