Forside ved obliginnlevering

Vi har ikke noe standardisert forside for obligene i FYS2130, og vi har ingen kvitteringsordning for innleveringene. Forsiden må likevel inneholde følgende informasjon:
 

1. Fullt navn

2. FYS2130 V 2014

3. Oblig nummer

4. Skriv om du ønsker kommentarer (vi vil gjerne slippe å skrive kommentarer dersom du allikevel ikke leser dem!)

5. Dersom det er nyinnlevering, må det angis. 

6. Dersom det er levering etter fristen, pga sykdom el.l., må også det angis (man må  be om utsettelse når man er tilbake etter sykdom)

 

Obligene puttes i den hylla som er merket FYS2130 på ekspedisjonskontoret, og kan hentes en uke senere i en korg omtrent samme sted. Obliger som ikke er hentet innen ca tre uker etter utlevering, vil bli kastet.

Publisert 4. feb. 2014 12:03 - Sist endret 4. feb. 2014 12:03