Lærebokkapitler

Her vil det legges ut kapittel etter kapittel etter som kurset skrider fram. Siste kapittel øverst. Alle kapitlene har nå korrekt kvalitet på skriften.

Kapittel 15: Skinndybde og bølgeledere
(versjon 15. mai 2014).
[Endringer siden 2013:] Relativt små forandringer i selve kapitlet, men meget store endringer i oppgavene.

Kapittel 14: Koherens, dipolstråling og laser
(versjon 13. mai 2014).
[Endringer siden 2013:] Dette var i fjor kapittel 13. Meget store forandringer i første halvpart i kapitlet (den som handler om koherens). Også betydelige endringer i oppgavene.

Kapittel 13: Wavelettransformasjon
(versjon 13. april 2014). Dersom du ønsker å teste programkoden i kapitlet på en virkelig fil, kan du laste ned lydfilen: bokfink.wav  
[Endringer siden 2013:] Dette var i fjor kapittel 14. En rekke små endringer. En del programkode fjernet, men den mest sentrale programkoden er litt forbedret og er fortsatt med.

Kapittel 12: Interferens - Diffraksjon
(versjon 3. april 2014). Sentralt stoff! 
[Endringer siden 2013:] En rekke små endringer. Programkode gitt som vedlegg i tilfelle noen ønsker å gjøre egne beregninger.

Kapittel 11: Geometrisk optikk
(versjon 5. april 2014, identisk med versjon 23. mars 2014, bortsett fra at hovedreglene s 366 er endret/komplettert, og figur 11.10 er såvidt endret, og endringen er kommentert i et nytt, kort avsnitt øverst den etterfølgende siden). 
[Endringer siden 2013:] Flere endringer, hvorav følgende er de viktigste: "11.1 Lysstråler" er skrevet litt om, "Blendertall" (s 386 og 387) er skrevet om, og oppgave 41 er ny.
MERK: Dette er det lengste kapitlet i boka, men det skyldes langt på vei at det er mange figurer og at det er mange sider med oppgaver. Stoffet er ikke spesielt vanskelig, men man må bruke tid på det for å få inn alle detaljene! Dette er sentralt stoff!

Kapittel 10: Lysmåling, dispersjon av lys, farger
(versjon 16. mars 2014). 
[Endringer siden 2013:] Flere endringer, hvorav følgende er de viktigste: To nye avsnitt på s 329 (2014-utgaven), underkapittel 10.4: Fargetemperatur og adaptasjon, er nytt (s 343-345), samt oppgave 13 og 17 er nye.  

Kapittel 9: Refleksjon og transmisjon av elektromagnetiske bølger, polarisasjon, dobbeltbrytning
(versjon 8. mars 2014). 
[Endringer siden 2013:] Bare ubetydelige endringer.  

Kapittel 8: Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger
(versjon 2. mars 2014). 
[Endringer siden 2013:] Bare små endringer, bortsett fra at kapittel 8.9.1 "Nærfelt og fjernfelt" er forkortet noe, og at det er lagt til et par nye punkter under Læringsmål.  

Kapittel 7: Vannbølger og dispersjon
(versjon 20. feb. 2014). 
[Endringer siden 2013:] Rekkefølgen av stoffet som er presentert er endret, men innholdet er omtrent uendret.  Underkapitlet "Kommentarer til den enkle beskrivelsen" (s 218 i 2014-utgaven) er dog endret en del.  

Kapittel 6: Lyd
(versjon 18. feb. 2014). 
[Endringer siden 2013:] Betydelige endringer i tekst s 166-183 (sider angitt for 2014-utgaven), ellers lite endringer. [Bølgelengden til Hydrogen-alfa-linjen i oppgave 30 ble korrigert 20. feb. til 6562.82 Å.]

Kapittel 5: Bølger
(versjon 6. feb. 2014). 
[Endringer siden 2013:] Bare noen få endringer i tekst, og endring i programlistingen i oppgaver 22.

Kapittel 4: Fourieranalyse
(versjon 2. feb. 2014, omtrent som versjon 29. jan. 2014, men bedre skriftkvalitet.)
[Endringer siden 2013:] Store endringer. Bortsett fra førstesiden er omtrent første halvpart av kapitlet nytt sammenlignet med 2013-versjonen. Også en del endringer i siste halvpart. Tips til lesing av kapitlet finner du her.

Kapittel 3: Numeriske løsningsmetoder
(versjon 04. feb. 2014). Feil oppdaget ved regneverkstedet er nå rettet opp. Gjelder detalj i ligningene 3.4-3.7, og at første linje under kommentarene i rk4r (Matlab) side 78 skal se slik ut:    ffa = eval(['@' param.fn]);
[Endringer siden 2013:] Figur og tekst side 63 fantes ikke i 2013-versjonen. Matlabkoder i 3.11.4-6 er noe forbedret. 

Kapittel 2: Tvungne svingninger og resonans
(versjon 06. feb. 2014. Figur 2.1 og noen små detaljer i teksten s 32, 38 og 39 er korrigert relativt til versjon 15. jan. 2014).
[Endringer siden 2013:] Figur 2.7 er en forbedret utgave relativt til 2013-versjonen. Underkapittel 2.5 er noe forbedret, blant annet er figuren side 46 ny. Mange nye forståelses-/diskusjonsoppgaver.

Kapittel 1: Fri og dempede svingninger
(versjon 6. feb 2014, identisk med versjon 15. jan. 2014, men med bedre skriftkvalitet). Bare ubetydelig endret fra versjon 9. jan. 2014.
[Endringer siden 2013:] Bare relativt små endringer relativt til 2013-versjonen.

Innledning
(versjon 6. feb. 2014, identisk med versjon 8. jan. 2014, men med bedre skriftkvalitet)

.
Publisert 8. jan. 2014 10:02 - Sist endret 15. mai 2014 17:39