Liste over mottatte prosjektoppgaver

Vi har mottatt filer for prosjektoppgaven fra følgende kandidatnumre:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 100

Har du levert en fil, og ditt kandidatnummer ikke er med i listen ovenfor, må du snarest ta kontakt med en av studiekonsulentene våre.

PS: Som nevt annetsteds vil vi ikke rekke å sensurere prosjektoppgavene før ca midt i juni. Dersom du er interessert, kan du etter at endelig karakter er satt be om å få oppgitt hvor mange poeng du fikk på prosjektopgaven. Vi vil legge ut et histogram som viser fordelingen av poeng slik at du kan se hvordan din besvarelse ble vurdert i forhold til de andre.
Publisert 13. mai 2014 13:50