Meget god prosjektoppgave

Det er svært stor spreding på kvaliteten på prosjektoppgavene. Her vil vi trekke fram en av de beste. Du kan laste den ned herfra. Vi gratulerer kandidaten som står bak rapporten som nå er lagt ut (og for den saks skyld også de andre studentene som har en besvarelse på omtrent samme nivå som denne).

 

En liten kuriositet (som er aktuell for flere)

Denne studenten har likevel gjort en liten tabbe når han/hun skulle estimere en midlere bølgelengde for lyset fra Sirius. Det var smart å sjekke hvilken overflatetemperatur Sirius har og bruke Wiens forskyvningslov, men da dette førte til en bølgelengde under 300 nm, burde det kanskje ringt en bjelle. Lyset fra Sirius ble observert fra Jordoverflaten etter at lyset har gått gjennom atmosfæren. Og atmosfæren er et effektivt filter for UV, spesielt for bølgelengder under 400 nm (0.4 mikrometer). Det kan være interessant å se hvordan transmisjonen gjennom atmosfæren varierer med bølgelengden. Det kan du bl.a. finne i en figur fra speclab.cr.usgs.gov/PAPERS.refl-mrs/refl4.html. Figuren er nedlastet og finnes her. På grunn av absorbsjonen i atmosfæren blir den spektrale fordelingen for lyset fra Sirius ikke så forskjellig fra den vi kjenner fra Sola (dog litt kraftigere blå-del i spekteret enn fra Sola).

Vi har bare trukket helt ubetydelig for denne detaljen, både i den aktuelle prosjektrapporten og for alle andre som har gjort denne lille bommerten.

 

Litt om sensur og tilbakemeldinger

Samsensur mhp poeng på prosjektoppgaven vil bli foretatt onsdag 18. juni, og samsensur for hele kurset fredag 20. juni. Vi har forøvrig bestemt at vi ikke vil legge ut en komplett liste som viser hvor mange poeng hver enkelt student har fått på prosjektoppgaven ut fra anonymitetsprinsippet. Mange av dere vet nemlig kandidatnummeret til en god del andre på kurset. ETTER at endelig karakter for kurset er satt, kan dere sende en mail til kursansvarlig og få oppgitt hvor mange poeng du fikk på prosjektoppgaven sammen med et histogram som viser den fulle fordelingen. Husk da å oppgi kandidatnummeret ditt. Men det er mer fruktbart å stikke innom kursansvarlig når høstsemesteret har begynt for å ta en gjennomgang av hvordan vi har vurdert prosjektoppgaven din. Da kan du forhåpentligvis lære mer om hva som var bra og hva som trakk ned slik at du kan gjøre det bedre ved neste korsvei. 

 

Tilbud til kandidat 67

Og for kandidat nr 67 kan vi gjerne legge forholdene til rette for at han/hun kan gjennomføre et lite eksperiment i tråd med det denne studenten antyder selv. Ved å aktivt bruke det vi har vist i denne prosjektoppgaven mhp endring av romlig koherens, kan vi da gjøre et eksperiment som viser hvordan vi kan få interferensstriper i et dobbeltspalteksperiment (eller Aragos flekk) selv når vi bruker Sola som lyskilde (sammen med et lite triks som Young nok brukte, selv om han og fysikere på den tiden ikke helt skjønte hvorfor trikset virket!). Et slikt arbeid vil kunne publiseres f.eks. i tidsskriftet "Fra fysikkens verden" (eller annetsteds) og vil kunne være en ekstra fjær i hatten ved senere anledninger. Dersom kandidaten kan tenke seg et slikt opplegg, kan han/hun ta kontakt etter at ferien er forbi.

Publisert 16. juni 2014 10:42