Studentrepresentanter

Studentrepresentantene dette semesteret er:

Arnlaug Skjæveland <arnlaugs  AT student.mat.nat.uio.no>  (Nr 45 i kullbildet)

Henrik Ræder <henrirae  AT student.mat.nat.uio.no>  (Nr 30 i kullbildet)

Magnus Isaksen <magnusji  AT student.mat.nat.uio.no>  (Nr 38 i kullbildet)

 

Alle studenter som ønsker å få til konstruktive endringer i kurset eller læringsmiljøet, kan gå direkte til lærerne i kurset med ønskene sine, men kvier de seg for det, kan det være lurt å gå via studentrepresentantene.

Kursansvarlig vil ha møte med studentrepresentantene minst to ganger dette semesteret (gjerne flere ganger dersom det er ønske om det!) 

Vi er meget glad for at noen studenter tar oppgaven å være studentrepresentanter!

Publisert 4. feb. 2014 11:47 - Sist endret 4. feb. 2014 12:08