Tema for de ulike ukene i FYS2130 våren 2014.

Tentativ plan. Første dato gjelder forelesningen (fredager), mens andre dato gjelder tilsvarende regneverksted (tirsdager). Planen kan bli endret underveis i semesteret. Første utkast 27. desember 2013.  Siste versjon: 1. mai 2014.