Poeng ved prosjektoppgaven

Her kommer poengene ved prosjektoppgaven.

De som fikk stryk på prosjektoppgaven er ikke tatt med i oversikten.

De som leverte uten kandidatnummer (F.A.J., D.J., W.P. pluss to til) er ikke tatt med. De kan få oppgitt poengene ved å sende en mail til Arnt Inge.

 

MERK:
I evalueringen av prosjektoppgaven har vi vært sparsommelige med poengene i forhold til det vi annonserte opprinnelig. Max poeng er derfor lavere enn det vi kunne forvente ut fra tidligere annonserte retningslinjer. Det spiller imidlertid ingen rolle siden vi uansett skalerer poengene ved den endelige karaktersettingen for at prosjektoppgaven skal telle 25% og skoleeksamen 75% (på gruppenivå)."

Vi tar forbehold om feil i overføring av tall fra regneark til dette web-dokumentet.

Kandidatnummer -  Poeng

2    88
3    95
4    94
5    119
7    91
8    97
9    127
10    63
11    83
12    113
13    64
14    123
15    110
16    58
17    142
18    104
19    84
22    123
24    77    
25    103
26    119
27    61
28    117
29    107
33    109
36    133
37    100
38    142
40    110
41    139
42    114
44    61
45    115
46    102
48    98
50    90
51    92
52    72
53    116
55    116
56    104
57    121
59    115
60    101
61    108
62    136
66    121
67    98
68    107
69    119
71    77
72    92
73    108
75    118
76    67
80    98
81    96
84    116
85    68
89    114
90    117
91    124
93    122
94    114
95    59
96    104
97    110
99    91
100    110
105    95
107    113
108    82
109    84
110    103
113    113
114    87
151    125
 

Publisert 14. juni 2016 11:21 - Sist endret 14. juni 2016 13:48