Resultat prosjektoppgave [2. UPDATE]

Her kommer karakterene ved prosjektoppgaven.

De som ikke leverte prosjektoppgaven er ikke tatt med i oversikten.

Vi tar forbehold om feil i overføring av tall fra regneark til dette web-dokumentet.

Det er antall poeng fra prosjektoppgaven som teller til slutkarakteren, ikke karakteren.

[Update 02/06-2017: Poengene ved prosjektoppgaven er nå tatt med i listen.]

[Update 31/05-2017: De som hadde problemer med Devilry er nå med i listen.]

Karakter Poeng
A >180
B 156-180
C 131-156
D 105-130
E 50-104
F <50

 

Kandidatnummer Poeng Karakter
15001 133 C
15002 160 B
15003 117 D
15004 182 A
15006 155 C
15007 141 C
15008 160 B
15009 162 B
15010 96 E
15011 156 C
15012 149 C
15013 65 E
15014 165 B
15016 176 B
15017 152 C
15020 167 B
15021 131 C
15022 147 C
15024 173 B
15026 155 C
15027 144 C
15028 171 B
15029 169 B
15030 179 B
15031 149 C
15032 135 C
15033 140 C
15035 149 C
15036 148 C
15037 87 E
15039 115 D
15040 158 B
15041 159 B
15043 157 B
15044 154 C
15045 170 B
15048 125 D
15049 164 B
15050 139 C
15051 138 C
15052 173 B
15053 107 D
15054 133 C
15055 172 B
15056 118 D
15057 166 B
15058 147 C
15059 171 B
15060 51 E
15061 113 D
15062 151 C
15063 151 C
15065 164 B
15066 137 C
15067 114 D
15068 90 E
15069 152 C
15070 176 B
15071 145 C
15072 79 E
15073 147 C
15074 151 C
15075 181 A
15076 141 C
15077 38 F
15078 173 B
15080 167 B
15081 129 D
15082 54 E
15083 180 B
15084 157 B
15085 131 C
15086 164 B
15088 171 B
15090 159 B
15091 172 B
15093 98 E
15094 164 B
15095 157 B
15096 111 D
15097 135 C
15098 169 B
15099 151 C
15100 166 B
15102 163 B
15103 167 B
15104 183 A
15105 159 B
15106 122 D
15107 148 C
15109 87 E
15111 159 B
15112 177 B
15113 118 D

 

Publisert 30. mai 2017 13:16 - Sist endret 2. juni 2017 10:03