Velkommen til FYS2130 våren 2020

I dette emnet lærer du grunnleggene aspekter om mekaniske og elektriske svingninger, samt en hel del om bølger. Siden vi vet fra forskning at du lærer best ved å arbeide med oppgaver som hele tiden får deg til å strekke deg litt, består kurset av en del forskjellige moduler:

Forelesninger

Vi møtes to ganger i uken for en gjennomgang av sentrale elementer i pensum. Forelesningene kommer til å innholder en del aktiviteter som krever din medarbeid, som diskusjonsoppgaver hvor du diskuterer med de rundt deg eller klikker-spørsmål.

Gruppetimer

I gruppetimene vil vi fortsette det gode arbeidet dere har gjort i FYS-MEK1110 og FYS1120. Øvelsene vil kreve aktiv deltagelse av deg som student – dere vil arbeide sammen i grupper, dere vil diskutere og løse problemstillinger. Dette er den viktigste delen av undervisningen. Hvis du deltar på minst 70% av gruppetimene (10 av 14) vil du få fritak for en obligatorisk innlevering.

Regneverksted

Det tilbys hjelp/veiledning til ukens oppgavesett (ukesoppgaver og obliger) på regneverkstedet på rom Seminarrom Ø434 hver tirsdag mellom kl 14:15 og 16:00, og på rom Tidrommet V172 hver onsdag mellom kl 08:15 og 10:00. Du kan velge hvilket tidspunkt du dukker opp, og du kan bli med både tirsdagen og onsdagen så langt plassen tillater det.

Det er meget lurt å delvis jobbe alene med oppgavene og delvis diskutere dem med medstudenter, gruppelærer eller foreleser. Vær spesielt oppmerksom på at praktisk talt alle vil ha bruk for hjelp til noen av oppgavene i kurset, og da er det like godt først som sist å bli vant med å spørre og diskutere oppgaver med andre. Venter du for lenge med det, blir bøygen mye større enn den bør være! Det er ingen spørsmål som er for banale til å ta opp, så ikke sett en unødvendig sperre for deg selv.

Obligatoriske innleveringer og Computational Essay

Emnet inkluderer 6 obligatoriske innleveringer (5 hvis du deltar på minst 70% av gruppetimene, dvs du deltar i 10 av 14 gruppetimer). Dette er unike muligheter for deg til å få tilbakemeldinger på ditt arbeid og til å kunne justere innsatsen. Noen oppgaver vil kreve modellering og programmering. Med modellering mener vi at du skal være i stand til å formulere forenklede modeller til å beskrive reelle, komplekse problemstillinger, og ved teori og programmering skal du kunne løse disse modellene, og relatere løsningen til den opprinnelige problemstillingen. Dette er en grunnleggende ferdighet i fysikk.

I tillegg skal du levere en Computational Essay (noe du kanskje kjenner igjen fra FYS1120) om et emne fra pensumet. Et computational essay er en rapport hvor du bruker teori og beregninger til å belyse en problemstilling, og skriver analysen i en Jupyter notebook. I motsettning til FYS1120 krever vi ikke en presentasjon av essayen.

Forskning på din læring

Vi vil i dette kurset legge til rette for forskningsprosjekter som skal forstå hvordan dere som studenter bruker numeriske metoder og lærer fysikk i kurs hvor numeriske metoder blir brukt aktivt. Vi gjør dette for å bygge bedre forståelse for hvordan studenter lærer, slik at undervisningen kan bli bedre.

 

Lykke til!

Hilsen oss i undervisningsteamet

 

Publisert 6. jan. 2020 10:52 - Sist endret 6. jan. 2020 14:47