AVSLUTNING AV LABKURSET Mappene som …

AVSLUTNING AV LABKURSET Mappene som ble levert inn for endelig karaktersetting kan hentes på Fysisk institutts ekspedisjonskontor. Vi i kursledelsen vil takke for samarbeidet og innsatsen. Vi synes det har vært hyggelig, og vi håper at dere har hatt utbytte av kurset. Vi ønsker dere alle en god sommer og lykke til videre i studiene.

Publisert 27. mai 2005 16:48 - Sist endret 15. juni 2005 17:09