OBLIGER. FYS2160 H03

Vi planlegger tre obliger og en hjemmeeksamen i løpet av semesteret.

Første oblig kommer når vi er ferdig med kap. 3 i læreboka. Den vil bli gitt i uken 15.-19. september (uke 38), med sannsynlig frist for innlevering fredag 26. september.

Andre oblig vil inneholde stoff fra de deler av kap. 4 og 5 som er pensum. Sannsynlig innlevering fredag 17. oktober.

Hjemmeeksamen: Kommer når kap. 6 er ferdig. Denne vil inneholde stoff fra alt som er gjennomgått så langt (kap. 1-6). Sannsynlig tid er uken 3.-7. november (uke 45). Denne uken blir det ingen undervisning i FYS2160. Sannsynlig innleveringsfrist fredag 7. november.

Tredje og siste oblig planlegges når kap. 7 er gjennomgått, med stoff bare fra dette kapitlet. Kommer i begynnelsen av desember.