Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.08.2005L.Veseth    Innledning. Ideell gass. Varme og arbeid. 1.1-1.4 i læreboka.   
23.08.2005    Varme og arbeid. 1.5-1.6 i læreboka. Oppgave 1.40 (litt forkortet).  Oppgaver for gruppene 26/8: 1.12, 1.14, 1.18, 1.28, 1.38, 1.48, 1.17. 
29.08.2005    Systemer med to tilstander. Mikro- og makrotilstander. Einstein-modellen. 2-1-2.3 i læreboka.   
30.08.2005    Einstein-modellen. Store systemer. 2.3-2.4 i læreboka. Oppgavene 2.16 og 2.24a,b,c.  Oppgaver for gruppene 2/9: 2.1, 2.5a,b, 2.13, 2.18, 2.22. Hvis tid også 1.25, 1.26, 1.36. 
05.09.2005    Ideell gass. Entropi. 2.5-2.6 i læreboka (2.5 forenklet).   
06.09.2005    2. hovedsetning. Reversible- og irreversible prosesser. 2.5-2.6 i læreboka. Oppgavene 2.34, 2.35, 2.37.  Oppgaver for gruppene 9/9: 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.36, 2.39. 
12.09.2005    Temperatur. Entropi og varme. 3.1 og 3.2 i læreboka.   
13.09.2005    Paramagnetisme. 3.3 i læreboka. Oppgavene 3.9 og 3.10.  Oppgaver fo gruppene 16/9: 3.1, 3.3, 3.14, 3.16, 3.24. 
19.09.2005    Mekanisk likevekt og trykk. Termodynamisk identitet. 3.4 i læreboka.   
20.09.2005    Diffusjonslikevekt og kjemisk potensial. 3.5-3.6 i læreboka. Oppgavene 3.32 og 3.33.  Oppgaver for gruppene 23/9: 3.31, 3.34, 3.37, 3.38. 
26.09.2005    Varmekraftmaskiner, kjøleskap, varmepumpe. 4.1-4.2 i læreboka.   
27.09.2005    Fortsetter med stoff fra 4.1 og 4.2. Oppgavene 4.5, 4.14, 4.16 og 4.3.  Oppgaver for gruppene 30/9: 4.1, 4.2, 4.10, 4.15, 4.17. 
03.10.2005    Termodynamiske potensialer og identiteter. 5.1 i læreboka.   
04.10.2005    Ekstensive og intensive variable. Kjemisk potensial. 5.2 i læreboka. Oppgavene 5.4, 5.12 og 5.13.  Oppgaver for gruppene 7/10: 5.1, 5.5, 5.11, 5.20, 5.22. 
10.10.2005      I uke 41 (10.-14. oktober) er det hjemmeeksamen og ingen undervisning i FYS2160. 
17.10.2005    Faseoverganger, Clausius-Clapeyrons ligning, 5.3 i læreboka. Oppgave 5.35. van der Waal-modellen er ikke pensum. Boltzmann-faktoren, 6.1 i læreboka.   
18.10.2005    Paramagnetisme og toatomige molekyler, 6.2 i læreboka. Oppgavene 6.2, 6.12, 6.16.  Oppgaver for gruppene 21/10: 5.32, 5.41, 6.3, 6.9, 6.20. Stoffet i 5.6 i læreboka (kjemisk likevekt, massevirkningsloven) må gå ut p.g.a. kort høstsemester (tidlig eksamen). 
24.10.2005    Ekvipartisjonsteoremet (6.3 i læreboka). Maxwells hastighetsfordeling (6.4).   
25.10.2005    Maxwells hastighetsfordeling. Partisjonsfunksjon og fri energi (6.5). Beviset som gis i 6.5 er uklart, og tas ikke med, men kommer i stedet i en annen form i oppgave 6.43. Oppgavene 6.37, 6.43, 6.41.  Oppgaver for gruppene 28/10: 6.31, 6.34, 6.35, 6.38, 6.39, 6.42. 
31.10.2005    Partisjonsfunksjoner for sammensatte systemer (6.6 i læreboka). Ideell gass (6.7)   
01.11.2005    Gibbsfaktor og Gibbssum (7.1 i læreboka). Oppgavene 6.48 (konstanten epsilon i lign. 6.29 er for O2 lik 0.00018eV), 6.44.  Oppgaver for gruppene 4/11: 6.47, 6.49, 6.50, 6.52, 7.3. 
07.11.2005    Bosoner og Fermioner (7.2 i læreboka)   
08.11.2005    Degenerert Fermi-gass (7.3 i læreboka). Oppgavene 7.12 og 7.15.  Oppgaver for gruppene 11/11: 7.5, 7.8, 7.9, 7.18. 
14.11.2005    Degenerert Fermi-gass (7.3, siste del, Sommerfeld-utviklingen er ikke pensum). Oppgave 7.33 (noe forkortet).   
15.11.2005    Sort stråling (7.4 i læreboka, frem til entropi for en fotongass).  Oppgaver for gruppene 18/11: 7.19, 7.26ab, 7.43, 7.28. 
21.11.2005    Sort stråling. Stefans lov. Oppgavene 7.44 og 7.46abc.   
22.11.2005    Siste forelesning. Bose-Einstein kondensasjon (7.6 i læreboka). Oppgavene 7.67 og 7.68.  Oppgaver for gruppene 25/11: 7.45, 7.52, 7.66, 7.56ab, (7.41). Siste gruppeøvelse. 
Publisert 29. juli 2005 14:58 - Sist endret 15. nov. 2005 12:33