Semesterside for FYS3180 - Høst 2014

Overheadprosjektør og  PC vil være tilgjengelg på stedet. Egen PC kan også benyttes om ønskelig. 

Mandag 1  desember rom V102 kl. 10:00-12:30  Fredrik Wilhelm Holmen,  Jonas van den Brink, Anders Lauvland, Henrik Schou Røising, Eva Holte Enoksen, Simen Reynolds von der Lippe og  Line Trosterud Resvold.

Tirsdag 2 desember rom V102  kl. 10:00-12:30 Knut Sollien Tysse, Steinar K. Grinde, Shafa Aria, Gullik Kilde, Håkon Sebastian Bakke Mørk, Wetle Wegner Ingeberg og Stian Svendby

 

29. okt. 2014 13:52

Hver student skal skrive  en separat prosjektoppgave på 10-20 sider.  Den muntlige presentasjonen skal være på ca 15 min. Hvis  flere  studenter  gir  en felles presentasjon så må innlegget fra  hver student være på ca 15 min.  Presentasjonen skal  utføres med Powerpoint, pdf el. 

Prosjektoppgaven skal signeres og godkjennes av veileder ved forskningsgruppen. Den signerte oppgaven skal legges i posthylla til Knut Jørgen Måløy på ekspedisjonskontoret innen 5 desember.

23. okt. 2014 12:06

Tillatte hjelpemidler ved midterm eksamen:  Godkjent elektronisk kalkulator og Rottman matematiske formelsamling (alle språkutgaver)

 

Pensumliste for  eksamen: /studier/emner/matnat/fys/FYS3180/h14/beskjeder/pensum-for-fys3180-fys4180.pdf

23. sep. 2014 21:47