Semesterside for FYS3220 - Høst 2021

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Slides fra forelesinger de to siste ukene ligger i mappen undervisningsmateriale

 

Sverre Holm

22. nov. 2021 10:54

Vi ønsker velkommen til FYS3220 for høsten 2021. Foreløpig planlegger vi for normal undervisning i Store Fysiske auditorium, men vi kommer med endelig beskjed om dette når det nærmer seg første forelesning. Pensum-stoff i kurset vil bli forelesningsnotater som deles ut (delvis som Jupyter notebooks), samt et kompendium som vil bli mulig å kjøpe når forelesningene starter.

12. aug. 2021 11:22

Dersom smittesituasjonen får et omfang som gjør at deler av samfunnet må stenge igjen utover høsten, så kan det bli aktuelt å erstatte skriftlig skoleeksamen med skriftlig hjemmeeksamen eller muntlig eksamen i dette emnet.

27. mai 2021 13:53