Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Semesterside for FYS3230 - Høst 2007