FYS3231 – Sensorer og måleteknikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle hovedtyper av sensorer og de fysiske prinsippene som ligger til grunn for forskjellige sensormekanismer, i tillegg til databehandling, test oppsett og diskusjon om feilkilder om limiteringer av målesystemer. Emnet gir eksempler på hvilken instrumentering som skal til for å bruke en sensor i et praktisk målesystem. Emnet krever aktiv deltagelse av studentene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du til de viktigste hovedtypene av sensorer.
 • vet du hvilke fysiske prinsipper som benyttes i forskjellige typer sensorer.
 • kan du beregne overføringsfunksjonen for et enkelt forsterkersystem som er tilkoblet en sensor.
 • skal du være i stand til å diskutere begrensninger og feilkilder i et målesystem.
 • vet du hvordan en test-rapport skal se ut.
 • har du hørt om vitenskapelige håndverktøy, slik som publisering og sitering av vitenskapelige kilder.
 • har du øvet på å holde foredrag.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før prosjektarbeid i FYS3231:

Det er også en fordel å ha gjennomført FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med følgende undervisning per uke:

 • 2 timer forelesning
 • 2 timer laboratoriearbeid

OBS! Det kan bli endringer i laboratorieundervisningen pga. pandemien.

Forelesningene deles i to deler: én med presentasjon fra faglærer og én med presentasjoner fra studentene. Forelesningene vil inneholde diskusjon og gruppearbeid, og det forventes at studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske laboratorieoppgaver, og en kort presentasjon av en sensor-type i klassen må være fullført og godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eller skriftlig hjemmeeksamen, som teller 100 % av samlet karakter.

Avsluttende muntlig/skriftlig hjemmeeksamen avgjøres basert på samlet antall påmeldte studenter.   

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksame

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4231 – Sensorer og måleteknikk, FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Under hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt.

Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2022 15:12:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk