FYS3231 – Sensorer og måleteknikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle hovedtyper av sensorer og de fysiske prinsippene som ligger til grunn for forskjellige sensormekanismer. Emnet gir eksempler på hvilken instrumentering som skal til for å bruke en sensor i et praktisk målesystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til de viktigste hovedtypene av elektroniske sensorer.
  • vet du hvilke fysiske prinsipper som benyttes i forskjellige typer sensorer.
  • kan du beregne overføringsfunksjonen for et enkelt forsterkersystem som er tilkoblet en sensor.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før prosjektarbeid i FYS3231:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Det er også en fordel å ha gjennomført FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med to timer forelesning og to timer laboratoriearbeid hver uke.

Obligatoriske laboratorieoppgaver må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Obligatoriske laboratorieoppgaver må være fullørt og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (fire timer) teller 100% av samlet karakter.

Avsluttende muntlig/skriftlig eksamen er avhengig av hvor mange studenter som melder seg til emnet.  

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4231 – Sensorer og måleteknikk, FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 03:31:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)