Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Semesterside for FYS3230 - Høst 2014

Her finner du løsningsforslag for dagens eksamen.

12. des. 2014 10:40

Dårlig oppmøte på forelesning i dag. Høstferie? Vi tar en rask gjennomgang av dagens pensum på neste forelesning. God helg!

2. okt. 2014 10:55

Veiledning og innleveringsfrister for labøvinger:

Lab 3: Veiledning uke 40, innlevering 8. oktober

Lab 4: Veiledning uke 42, innlevering 22. oktober

Lab 5: Veiledning uke 44, innlevering 5. november

For de som evt. blir manglende labøvinger vil det bli en oppsamlingsuke i uke 46.

29. sep. 2014 11:51

Innleveringsfrist for labrapporter er onsdag uken etter veiledning (midnatt). Frist for levering av første rapport (lab 2) er altså 24. september. Vennligst gi filen navn på formen:

FYS3230_H14_lab#_brukernavn1_brukernavn2.pdf (eller .doc),

der # er nummer på laboppgaven (2-5), og brukernavn1 og brukernavn2 er deres brukernavn ved UiO. Dere leverer én rapport pr. gruppe, og rapporten sendes på e-post til labveileder.

17. sep. 2014 08:53