Dette emnet er erstattet av FYS3231 – Sensorer og måleteknikk.

Semesterside for FYS3230 - Høst 2015

Denne uken er det viktige forelesninger med Jan H. Meijer og Hans Henrik Odland. Se egen e-post om dette.

21. sep. 2015 15:23

Se på side 3 i forelesningsnotatene fra i dag og tenk ut hvilke av oppgavene i Sensorama 2015 som vil passe best for deg. Tenk bl.a. på hvor du har spesiell erfaring, interesser eller talenter som kan komme til nytte i prosjektet eller også på hva du synes ville være morsomt å jobbe med. På forelesning i morgen begynner vi å fordele oppgaver.

18. aug. 2015 13:28

Merk at det også er forelesning onsdag 19. august (selv om det ikke er kommet med i forelesningsplanen). Tema er "Bioimpedans og instrumentering" og dekkes av kapittel 5 i læreboka.

29. juli 2015 13:54

Velkommen til FYS3230 høsten 2015. Vi skal få en spennende høst sammen hvor vi skal prøve noe helt nytt, nemlig at studentene skal gjennomføre et forskningsprosjekt som skal resultere i en vitenskapelig artikkel hvor alle er medforfattere. Dette er kalt Sensorama 2015. Det er veldig viktig at alle kommer på første forelesning - hvis du ikke har anledning til å komme må du gi meg beskjed på forhånd (via e-post til ogm@fys.uio.no).

29. juli 2015 13:53