Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen midt i semesteret og avsluttende muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Utlevering av oppgaven: 13. mars kl. 09:00

Innleveringsfrist: 20. mars kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2022 10:31