FYS3500 – Innføring i kjerne- og partikkelfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til kjerne- og partikkelfysikk, fra universets elementære partikler og kreftene som virker mellom dem, til kvantestrukturen av systemer sammensatt av elementærpartikler. Emnet legger vekt på aktuelle problemstillinger og ferske resultater fra forskningsfronten. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du anvende grunnleggende bevaringslover og symmetrier til å bestemme mulige produksjons- og henfalls-prosesser i atomkjerner og for elementærpartikler.
 • har du innsikt i samspillet mellom teori, modeller og data fra moderne eksperimenter og hvordan de store, åpne spørsmålene angripes.
 • har du en grunnleggende forståelse av atomkjernens egenskaper og av modeller som beskriver dens kvantestruktur, henfall og reaksjoner.
 • har du grunnleggende kunnskap om Standardmodellen for elementærpartikler (inkludert Higgspartikkelen): hvordan partikler dannes og vekselvirker med hverandre.
 • har du kunnskap om kvark-gluon plasma (universets urstoff rett etter Big Bang).
 • har du kunnskap om kjerne- og partikkelfysikkens rolle i energiproduksjon, medisin og astrofysikk, for eksempel hvordan vi kan bidra til søken etter mørk materie, og forstå hvordan grunnstoff blir dannet i universet.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dette emnet er kun for studenter ved programmet Fysikk og astronomi (bachelor).

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

 • 4 timer forelesning per uke (totalt 60 timer i semesteret).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen midt i semesteret som teller 25 % av endelig karakter.

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 75 % av endelig karakter.

Hjemmeeksamen midt i semesteret må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2022 16:12:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)