Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen midt i semesteret og avsluttende muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Utlevering av oppgaven: 18. mars kl. 09:00

Innleveringsfrist: 25. mars kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 31. mai kl. 09:00 (6 timer 45 minutter).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø257

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 7. juni kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til tredje eksamensdag

Tid: 8. juni kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til fjerde eksamensdag

Tid: 9. juni kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til femte eksamensdag

Tid: 10. juni kl. 09:00 (7 timer).

Sted: Fysikkbygningen Seminarrom Ø358

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 23:42