Semesterside for FYS4730 - Vår 2010

Diverse forelesninger fra Eirik

In vivo dosimetri

Algoritmer

11. juni 2010 13:00

Det blir ekstraundervisning onsdag 9. juni kl. 14 på Rom J3021, nye strålebygg, Radiumhospitalet. Studentene bes forberede seg med spørsmål!

7. juni 2010 11:37

PENSUM KAN DEFINERES AV FØLGENDE KAPITLER I LÆREBOKA: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18 (t.o.m. 18.5), 20, 22, 23, 25, 26 (ikke 26.2), 29, 30, 32, 33, 35 og 36. Når det gjelder brachyterapi dekkes pensum av forelesningsnotatene, og supplerende stoff finnes i del J i læreboka. Forelesningsnotatene rundt IGRT skal legges ut på hjemmesidene snart, og kan anses være orienteringsstoff.

21. mai 2010 14:47