FYS4730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i det fysikalske grunnlag for bruk av ioniserende stråling i behandling av kreft. Det vil gis en gjennomgang av stråleterapiprosessen og stråleterapiens rolle i moderne kreftbehandling. Det fysikalske grunnlaget for stråleterapi omfatter enkel vekselvirkningsteori, dosimetri, strålefeltskarakteristikk og dosefordelinger, stråleterapimaskiner, behandlingsteknikker og doseplanlegging og -beregning, samt klinisk strålebiologi. Emnet vil ta for seg terapi med ekstern stråling så vel som brachyterapi (behandling hvor radioaktive kilder plasseres i pasienten). I emnet inngår det dessuten en klinikkoppgave.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Studentene skal kunne:

  • forstå de grunnleggende fysiske egenskaper til ioniserende stråling og hvordan disse utnyttes i stråleterapi.
  • beskrive prinsipper for generering av ioniserende stråling i stråleterapi.
  • gjøre rede for praktisk planlegging og gjennomføring av strålebehandling.
  • beskrive strålerespons til tunor- og normalvev, og forklare dette i lys av strålebiologi og modeller.
  • forstå begrensinger og usikkerheter ved strålebehandling.
  • forklare prinsipper og utstyr for relevante dosemålinger (dosimetri).
  • forklare doseberegningsmodeller.
  • gjøre rede for radionuklideterapi.
  • forstå stråleterapiens rolle i moderne kreftbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 7 uker. I tillegg inngår obligatorisk lab-arbeid.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Muntlig slutteksamen rett etter undervisningen er ferdig. I tillegg fordres det bestått klinikkoppgave.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)