FYS4730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det fysikalske grunnlag for bruk av ioniserende stråling i behandling av kreft. Det vil gis en gjennomgang av stråleterapiprosessen og stråleterapiens rolle i moderne kreftbehandling. Det fysikalske grunnlaget for stråleterapi omfatter enkel vekselvirkningsteori, dosimetri, strålefeltskarakteristikk og dosefordelinger, stråleterapimaskiner, behandlingsteknikker og doseplanlegging og -beregning, samt klinisk strålebiologi. Emnet vil ta for seg terapi med ekstern stråling så vel som brachyterapi - behandling hvor radioaktive kilder plasseres i pasienten. I emnet inngår det dessuten en klinikkoppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • forklare de grunnleggende, fysiske egenskapene til ioniserende stråling, og hvordan disse utnyttes i strålebehandling.
  • beskrive prinsipper for generering av ioniserende stråling i strålebehandling.
  • gjøre rede for praktisk planlegging og gjennomføring av strålebehandling.
  • beskrive strålerespons til tumor- og normalvev, og forklare dette i lys av strålebiologi og modeller.
  • forklare begrensinger og usikkerheter ved strålebehandling.
  • forklare prinsipper og utstyr for relevante dosemålinger (dosimetri).
  • forklare doseberegningsmodeller.
  • gjøre rede for radionuklidbehandling.
  • forklare strålebehandlingens rolle i moderne kreftbehandling.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 7 uker. I tillegg inngår obligatorisk laboratoriearbeid.

Dette emnet har en obligatorisk klinikkoppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen (rett etter 7 uker med undervisning) som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har en obligatorisk klinikkoppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2022 05:12:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)