Dette emnet er nedlagt

FYS-GEO4300 – Metoder i geologiske prosessers fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er sentrert rundt to temaer; diffusjon og sprekkdannelse. Det gis en innføring i betydningen av disse prosessene i naturen (i f.eks. kontaktmetamorfose og jordskjelv). Hovedvekten legges på å gi en innføring i forskjellige metoder for å forstå disse prosessene teoretisk og i naturen. Dette innebærer bl.a. feltobervasjon, prøveinnsamling, lysmikroskopi, elektronmikroskopi, tolkning av mikrostrukturer, seismikk, matematisk modellering av prosessene, simulering med løsning av differensiallikninger og med diskret elementmetoder, eksperimentdesign, infrarød avbildning og billedbehandling.

Hva lærer du?

Emnet skal bringe studentene i kontakt med forskningsfronten innen felt-, eksperimentelle- og numeriske metoder brukt i geologiske prosessers fysikk. Emnet gir også studentene trening i å skrive fullstendige rapporter fra mindre forskningsprosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret. Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i fysikk, geo-fag eller anvendt matematikk. For mastergradsstudenter anbefales det at FYS-GEO4200 - Case studium i geologiske prosessers fysikk tas samtidig med FYS-GEO4300.

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 30 forelesningstimer, samt obligatoriske timer med laboratorie, felt- og databaserte øvelser.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Kandidaten må levere et gitt antall prosjektrapporter. Sluttkarakter settes på grunnlag av prosjektrapportene (75 %) og avsluttende muntlig eksamen (25 %). Bokstavkarakterer.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)