Dette emnet er nedlagt

FYS-GEO4510 – Introduksjon til mekanisk geo-modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dimensjonsanalyse og skalering. Endelig-differans metoder, diffusjonslikningen i en- og to dimensjoner, bølgeligningen i en- og to dimensjoer, brudd. Tilnærmingsmetoder: testfunksjoner og Galerkins endelig-element formulering. Endelig-element programmering i Matlab: programstruktur, matriseelementer og vektorer. Laplaces- og Poissons likning. Elastisitet: plant stress, plant strain, tre-dimensjonale systemer, dynamikk, termiske stress. Viskøse, visko-elastiske, og visko-elasto-plastiske rheologier. Kobling av deformasjon of væskestrøm.

Hva lærer du?

Studentene vil bli i stand til å kunne formulere, programmere opp og løse geomodelleringsproblemer ved hjelp av endelig-element metoder. Studentene vil gjennom emnet bygge opp og prøve ut en samling modelleringsverktøy som de så kan bruke til å adressere andre geomodelleringsproblemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor-grad i fysikk, geofag eller anvendt matematikk.

Undervisning

Emnet gis hvert vårsemester og inneholder 30 timer med forelesninger, 30 timer med programmeringsøvelser (obligatriske innleveringer), og 30 timer med teoretiske øvelser, tilsammen 6 timer per uke.

Eksamen

De obligatoriske oppgavene må være bestått. Avsluttende muntlig eksamen (bestått/ikke bestått).

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dette emnet vil ikke bli undervist våren 2013. Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk