Dette emnet er nedlagt

FYS4230 – Mikro- og nanosystem modellering og design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mikrosystemer er små sensorer og aktuatorer som kan kobles sammen ved hjelp av elektronikk i systemer. Innen områder som medisin, bioteknologi, kommunikasjon og sikkerhet er mikrosystemene svært viktige. I Norge foregår det i dag en stor satsing på mikrosystemer.

I dette emnet vil vi gå ut fra eksempler på mikro- og nanosystemer og se på hvordan de kan modelleres. Dette vil involvere mange områder av fysikk på en gang (multiphysics): mekanikk, elektromagnetisme, fluiddynamikk, elektronikk og spesielle effekter på små skalaer som overflatekrefter og brownske bevegelser. Vi vil bruke et simuleringsprogram for å illustrere oppførselen til de små elementene. For å designe et nytt mikroelement må man bruke et utleggsprogram. En obligatorisk oppgave går ut på å designe et element og tegne det ved hjelp av et slikt program. Mikromekanikk produksjonsprosessene vil bli gjennomgått, siden et industridesign bare er mulig når en kjenner muligheter og begrensninger i produksjonen.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å designe nye mikroelementer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Fysisk institutt har en egen påmeldingsfrist i første halvdel av mai for avanserte fysikkemner som skal undervises i høstsemesteret.
Se http://www.fys.uio.no/studier/kvalitetsreformen/mastergrader/pameldingsskjema_h.html for informasjon om dette.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bakgrunn på bachelor-nivå fra fysikk, elektronikk, informatikk eller mekanikk.

Undervisning

Emnet går over ett semester (høst) og omfatter 2 forelesningstimer og en time regneøvelser per uke. Det blir innlevering av to obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen der kandidaten også skal holde et foredrag. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html


Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt og videreføres som FYS9230 – Modelling and Design of Micro- and Nanosystems.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)