Semesterside for GEO1110 - Vår 2022

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Det er planlagt ekskursjoner i veke 17-21, men dette er ikkje klarlagt enda. Timeplanen vert oppdatert med ny informasjon så fort dette er klart og det vert lagt ut oppdatert beskjed. 

 

24. nov. 2021 10:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies to students, at the waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no). 

3. nov. 2021 10:56