Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg hvordan jordens indre og ytre krefter påvirker og utvikler jordens overflate og landformer, danner mineraler, bergarter og løsmasser, samt samvirker med biosfæren og danner fossiler. Dette emnet bygger på GEO1100 – Jordens utvikling og danner grunnlaget for videre studier innen geologi og geografi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • gjenkjenne vanlige mineraler, bergarter, løsmasser og fossiler og koble dem til dannelsesprosesser og miljøer.
 • ha kjennskap til hvordan geologiske prosesser former landskapet på jordoverflaten
 • bruke digitale kart og satellittbilder i geografiske in-formasjonssystemer (GIS) og gjennomføre enkle romlige analyser
 • kjenne til og kunne bruke ulike tematiske kart for å løse enkle geologiske problemer
 • observere og samle inn grunnleggende geologiske data i felt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

2 dobbelttimer forelesning, samt 2 timer obligatoriske øvelser i uken.

Inntil 6 dager med obligatoriske dagsekskursjoner og feltkurs. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Øvelser, hjemmeoppgaver og feltrapport skal være godkjent for å kunne framstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • To deleksamener som teller 30 %.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk