Semesterside for GEO2120 - Høst 2022

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no), og påmeldingen blir slettet uten ytterligere varsel.

***
Attendance at the first lecture is mandatory. This also applies to students on a waiting list. Students who do not show are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the student administration (studieinfo@geo.uio.no), and their registration will be removed without further notice.

12. mai 2022 14:12