Dette emnet er erstattet av GEO2320 – Oseanografi.

Undervisning - tid og sted

Forelesninger og øvelser

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

  • Mandag kl. 16:15 -18:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen ( i perioden 19. januar til 25. mai)

  • Torsdag kl. 09:15 -10:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen ( i perioden 22. januar til 28. mai)

Eyvind Aas

Publisert 24. okt. 2008 10:50 - Sist endret 29. jan. 2009 07:27