Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred introduksjon til fysisk/dynamisk oseanografi. Fokus vil være på havenes fysiske struktur og sirkulasjon, termodynamiske og dynamiske budsjetter, og gunnleggende fysiske prosesser som påvirker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne:

 • være fortrolig med havvannets fysiske egenskaper, inkludert begreper som potensiell tetthet og statisk stabilitet
 • redegjøre for sentrale termodynamiske og dynamiske bevaringsligninger, inkludert nyttige forenklede balanser
 • skissere momentum- og energiutvekslingen med atmosfæren og de fysiske prosesser som påvirker disse
 • ha oversikt over den generelle havsirkulasjonen, forstå drivkreftene og mekanismene bak forskjellige typer (vind- og tetthetsdreven) sirkulasjon
 • ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier tilsvarende 4 timer pr. uke. Det er 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

En obligatorisk en-dags feltkurs i Oslofjorden. Det skal skrives en feltrapport som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 3 obligatoriske oppgaver og en feltrapport før studenten kan ta avsluttende eksamen.
 • Skriftlig midtveiseksamen som teller 30 % (2 timer).
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)