Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2130 - Høst 2005

Dere skal betale ekskursjonsegenandelen via e-pay. Dette vil være litt over 2000 kr. Vi kan holde tilbake sensur inntil egenandelen er betalt.

Betalingsinfo vil komme opp her senere, slik at dere kan betale med en gang dere er tilbake.

17. aug. 2005 18:41

Før du kan dra på ekskursjon må du lese "Rutine for feltarbeid" og signere på et feltkort, som du finner på instituttets studentnettsider .

Utfyllt kort leveres på første møte.

17. aug. 2005 18:33

VIKTIG: Ekskursjonen starter tirsdag 23. august 2005 og varer fram til og med fredag 2. september. Første forelesning mandag 22 aug. kl. 10.15 rom 410 i geologibygget.

20. juli 2005 21:19