Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og feltundervisning, prosjektrapport, ekskursjonsrapport, og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver og feltundervisning som må være godkjent før avsluttende eksamen

Prosjektrapport

Ekskursjonsrapport

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 8. juni kl. 14:30 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. apr. 2020 01:34