Dette emnet er nedlagt

GEO4110 – Væsker og væskestrømning i geo-systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • oversikt over væsker i geo-systemer
  • væsker fysiske egenskaper (kompressibiitet, viskositet, fuktende/ikke fuktende væske, faseoverganger, kapillærkrefter, varme kapasitet)
  • fysikalske egenskaper ved porøse media: bergarter, sedimenter og jordarter (posøsitet, permeabilitet, "hysterisis", diagenese, deformasjon)
  • strømningslikning (Darcys lov, massens bevaring, "constitutive" forhold, analytiske løsinger)

Hva lærer du?

Etter emnet skal du være istand til å forstå det fysiske fundament for at væsker beveger seg i porsøe og "fractured" bergarter; måle og karakterisere ulike typer av væsker og geo-porøse media. Du burde være i stand til å utvikle strømningslikningen og løse forenklede tilfeller av denne analytisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende differensialregning (minst MAT1000), grunnleggende kunnskaper i fysikk og kjemi

Undervisning

Høst. Forelesninger og øvelser - 70 timer totalt

Eksamen

Obligatorisk innlevering av oppgaver. Muntlig presentasjon(er). Bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høsten 2006 vil dette erstattes av det nye emnet "Mark- og grunnvann"

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk