Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Stabile karbonisotoper og mer om kerogen og kildebergarter – deres kjemi og kinetikk samt petroleum genesis
  • Expulsion – sekundærmigrasjon og assosierte prosesser
  • Trap filling – migrasjonsmønster - kontrollerende faktorer, cap rock lekkasje
  • Biomarkører - facies/modenhetsparametre
  • Tungoljer, tar sands og prediksjon av gass/olje

Hva lærer du?

Du har lært om modning og migrasjon av hydrokarboner, hvordan våre oljereservoarer dannes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

. studiepoeng mot G 244

Undervisning

Vår. forelesning og seminar tilsvarende 4 timer per uke.

Eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret (teller 30%), avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, teller 70%). Boksatavkarakterer (A-F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html . Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html .

Annet

Hovedlærer: Dag Karlsen; medlærer Kristian Backer-Owe

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk