Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i norsk forvaltningspraksis med ulike eksempler. Lovverk og ansvarsforhold innen norsk naturressursforvaltning og miljøvern.

Hva lærer du?

Grunnlag for praktisk arbeid i forvaltningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

1 vekttall mot MN030.

10 studiepoeng mot GEG2120

Undervisning

Vår. Forelesning, seminar, prosjektarbeid. Obligatorisk innlevering av prosjekt. Ekskursjoner.

Eksamen

Mappeevaluering (50%) og muntlig eksamen (50%). Bokstavkarakter.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2006. Interesserte henvises til GEG2120.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)