Dette emnet er nedlagt

GEO4510 – Digital terrenganalyse (geomorfometri)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Terrengmodellering, Generering av terrengmodeller vha. ulike teknikker, terrengparameterisering, terrengklassifikasjon, terrenganalyse i romlig modellering

Hva lærer du?

Du får innsikt i avansert bruk av terrengmodeller i geofaglig forskning og utredning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor i geofaglig eller informasjonsvitenskapelig studieprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om geofag og behandling av geografisk informasjon.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot GG372.

Undervisning

Forelesninger (1 timer per uke), øvelser (4 timer per uke).

Eksamen

Det skal leveres ca 4 skriftlige oppgaver som gis karakter og må bestås. Til sammen teller disse ca 50%. Skriftlig eksamen (3 timer) til slutt teller ca 50%. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av de enkelte deleksamener. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html. Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Emnet er obligatorisk som del av masterprogram Geofag, studieretning Miljøgeologi og naturkatastrofer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Emnet ble evaluert høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005. Fra høsten 2006 erstattes dette emnet av GEO4511 – Anvendelse av fjernanalyse og terrengmodeller (DEM) i geohazard (nedlagt)

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)