Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Obligatoriske laboratorieøvelser og feltdeltagelse, laboratorierapport og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske laboratorieøvelser og feltdeltagelse som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 19. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 16:59