Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ble undervist siste gangen høsten 2005. Emnet undervises som masteremne med emnekoden BIO4310 hvert høstsemester.

Grunnleggende limnologi introduseres gjennom forelesninger, praktisk arbeid i felt og på laboratoriet, og egne presentasjoner av teori og resultater. Kurset dekker den grunnleggende ”økohydrologi” for hydrologistudenter.

Hva lærer du?

Kurset vil gi grunnleggende innsikt i innsjøers naturtilstand, og i forskjellige utviklingstrinn som følge av naturlige og antrophogene prosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Undervisning

Forelesninger, feltarbeid og selvstendig arbeid med presentasjoner.

Eksamen

Godkjent deltagelse og eksamen ved slutten av semesteret.

Annet

Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt dette emnet vil bli undervist som bacheloremne høsten 2003.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble undervist siste gangen høsten 2005. Emnet undervises som masteremne med emnekoden BIO4310 hvert høstsemester.

Undervisningsspråk

Norsk