Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ble undervist siste gang høsten 2005. Emnet blir delvis erstattet av BIO4140 Livshistoriestrategier og klimaeffekter, som undervises hvert høstsemester, første gang høsten 2006.

Emnet inneholder en gjennomgang av nyere litteratur (teoretisk og empirisk) om livshistorie-evolusjon. Emnet kommer i utgangspunktet ikke til åbygge på noen spesiell pensumbok, men vil nytte artikler og bok-kapitler som synes gode til å markere aktuelle poenger. I tillegg vil det bli foreslått enkelte gode bøker som bakgrunnslitteratur for emnet.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal få forståelse av hva livshistoriebegrepet inneholder, hvilke teorier som finnes om evolusjonen av viktige livshistorietrekk, kjennskap til utvalgte empiriske tester som er gjort, og betydningen av variasjonen i ulike trekk f.eks. i forbindelse med populasjonsdynamikk og forvaltning. Det er også et mål at studentene skal bli bedre til å uttrykke seg skriftelig om disse temaene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes opptak til master- eller phd-program.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BZ373.

Undervisning

Kurset vil bestå av en rekke elementer:

  • Seminarer der lærer, innbudte forelesere, og studentene selv presenterer utvalgte tema fra litteraturen. Vi vil benytte eventuelle besøkende gjesteforelesere, gjesteforskere, og lokale lærekrefter (faste og midlertidig ansatte). Det forventes at studentene møter opp på alle seminarer.
  • Studentene skal hver presentere og diskutere en vitenskapelig artikkel.
  • Alle studentene skal levere 2 essay - i et på forhånd definert format. Første essay skal leveres ca. halvveis i kurset. Det vil bli gitt skriftelig tilbakemelding på alle innleverte essay.

Eksamen

Karakter (bestått / ikke bestått) vil bli gitt på de to essayene. Begge må være bestått for å få godkjent kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2005. Emnet blir delvis erstattet av BIO4140 Livshistoriestrategier og klimaeffekter, som undervises hvert høstsemester, første gang høsten 2006.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)