Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt og erstattet i sin helhet av BIO4021. BIO4020 ble undervist siste gang våren 2006. BIO4021 undervises første gang våren 2007.

Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn for metodene som brukes til analyse av art-gradient relasjoner. Spesiell vekt vil bli lagt på ordinasjonsmetodikk og betinget ordinasjon, samt på geostatistisk analyse (analyse av romlige mønstre). Teorien vil bli ledsaget av praktiske øvelser i bruk av metodene, gjerne på egne data.

Hva lærer du?

Å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap om gradientanalysemetoder til kritisk å kunne vurdere metodebruken i publiserte arbeider og til å bearbeide egne data.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske kurs i bachelorprogrammet i biologi, inkludert BIO2130 - biostatistikk.

Undervisning

Kurset vil bli gitt som intensivkurs over en uke med integrerte forelesninger, gjennomganger av programvare og praktiske øvelser. Det kreves oppmøte på 80% av undervisningen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Mikael Ohlson er tilsynssensor for emnet t.o.m. våren 2007.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattet i sin helhet av BIO4021. BIO4020 ble undervist siste gang våren 2006. BIO4021 undervises første gang våren 2007.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)