Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ble undervist siste gang høsten 2005. Emnet blir delvis erstattet av BIO4140 Livshistoriestrategier og klimaeffekter, som undervises hvert høstsemester, første gang høsten 2006.

Emnet består av tre deler:

  • Klassisk populasjonsdynamikk og dyrenes tilpasninger til alpint og arktisk klima.
  • Klimaeffekter på ektotherme organismer, særlig insekter

Hva lærer du?

Å øke studentens forståelse av grunnleggende økologi med vekt på effekter av klima.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i biologi

Overlappende emner

Emnet overlapper med BIO361.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, øvelser. Første del holdes på Finse Forskningssenter, en uke i begynnelsen av september.

Eksamen

Det gis en essay oppgave som leveres skriftlig, den samme oppgaven fremlegges muntlig og det er en avsluttende hjemmeeksamen. For å få bestått på kurset må kandidaten bestå alle tre delene samt delta på seminarerne og feltkurset. Bestått/ ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2005. Emnet blir delvis erstattet av BIO4140 Livshistoriestrategier og klimaeffekter, som undervises hvert høstsemester, første gang høsten 2006.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)