Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er erstattet av BIO4331, og dermed nedlagt

Hvordan forurensning påvirke livet i akvatiskemiljøer: Eutrofiering, oljeforurensning, sur nedbør og forsurningseffekter, radioaktivitet, effekter på næringskjeder, problemer med måling og tolkning av effekter, overvåkningsmetoder, "Environmental Impact Assessments", feedback overvåkning.

Hva lærer du?

Ved slutten av emnet vil studentene ha en oversikt over de største miljøproblemene, lært å tolke miljødata kritisk, og forstå de metodiske problemer med overvåkning og evaluering fra mydighetenes og industrienes perspektiver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9330. Ta kontakt med studieseksjonen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO4300 – Marinbiologi (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Undervisning

Noe formelle forelesninger, gruppearbeid med presentasjon ved bruk av Powerpoint, webbasert undervisning gjennom Class Fronter, lesning av pensumbok og annet kursmateriale.

Eksamen

Evaluering av gruppepresentasjoner og innleverte kortfattede skriftlige rapporter. Begge deler teller 50% hver.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Emnet er erstattet av BIO4331. Det er dermed ikke mulig å melde seg til dette emnet lenger!

Eksamen

Hver høst

Emnet gis normalt hver høst, men IKKE høsten 2008.

Undervisningsspråk

Engelsk