Dette emnet er nedlagt

BIO4340 – Kystøkosystemer og biologisk mangfold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kritisk gjennomgåelser av utvalgte artikkler om temaen kystøkologi eller marin biologiskmangfold.

Hva lærer du?

Ved slutten av kurset vil studentene ha en forståelse av den historisk utvikling av økologiske studier av kystøkosytemer (eller marin biologiskmangfold). Studentene vil lære å lese vitenskapelig artikkler raskt og kritisk, og vil lære å arbeid i gruppe og lage presentasjoner i Powerpoint.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO2340

Undervisning

De relevante artikkler legges i Class Fronter. Studentene deles i grupper og hver uke presenteres, under veiledning, en grupperapport av en kritisk gjennnomgåelse av en artikkel.

Eksamen

Evaluering av presentasjoner og deltagelse i gruppediskusjoner. Skriftlig avsluttende exksamen.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Emnet er avlyst våren 2005.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk