Dette emnet er nedlagt

BIO4520 – Toksiske mekanismer og metoder i toksikologien

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gikk for siste gang våren 2007.

mekanismer, toksikokinetikk, biotransformasjon, måling av toksisitet osv. Vi legger vekt på aktualitet.

Hva lærer du?

Emnet inngår som en del av masterprogrammet i toksikologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO4500 – Generell toksikologi

Undervisning

Emnet undervises hvert annet år og første gang våren 2005. Forelesninger. Deltakerne skal selv forelese over tema vi blir enige om. Dessuten inviterer vi forskere fra eksterne og interne miljøer som foreleser i sine spesialfelt.

Eksamen

PhD. studenter må melde seg til BIO9520.

Vurderingen blir basert på deltakelse, egne bidrag og en avsluttende skriftlig (3 timer) eller muntlig eksamen. Eksamen avholdes medio april.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet gikk for siste gang våren 2007.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)