Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BIO4530 - Vår 2007

Nettskjema for BIO4530 - frivillig. Skjema Kontakliste er ikke anonymt.

Kontaktliste studenter BIO4530 våren 2007 Skjemaet åpnes 9 mai

Evalueringsskjemaet vil bli lagt ut senere og er annonymt.

6. mai 2007 23:07

Pensumbok BIO4530: Regulatorisk toksikologi Risk Assessment of Chemicals: An Introduction, C.J. van Leeuwen og J.L.M. Hermens (Eds.)

Dere vil finne mer informasjon når kurset begynner på Fronter: Fellesrom BIO4530/9530 Vår 2007 Adresse til Fronter: http://fronter.uio.no

Foreløpig plan for forelesningene: Detaljert undervisningsplan Word fil

15. apr. 2007 23:45

Legg merke til at under undervisning står det at undervisningen foregår i uke 17 og 21, dette er feil. Vær oppmerksom på at det korrekte er undervisning i uke 17 og 19, datoene 23-26 april og 7-10 mai stemmer forøvrig.

23. mars 2007 10:54